سامانه CompetitionPlanet اولین و تنها سامانه رسمي ثبت نام و برگزار مسابقات آنلاين در ايران ميباشد كه توسط آن برگزار كنندگان رويداد ها و مسابقات ورزشي ميتوانند از خدمات زير استفاده نمايند:

ثبت نام مقاضيان در رويداد هاي آنلاين و حضوري

امكان درج جدول امتيازات و رتبه بندي افراد

امكان برگزاري مسابقات آنلاين ( ارزيابي داوري و امتياز دهي آنلاين)

جزييات بيشتر و مشاوره جهت برگزاري مسابقات

09305578808 - 09125378808